Trivselsstrategi

Gymnastikefterskolen Stevns’ Antimobbe-, krænkelsesstrategi

 

Formål:
Vi ønsker på Gymnastikefterskolen Stevns at skabe et trygt og tillidsfuldt læringsmiljø, hvor den enkelt elev kan udvikle sig. Det forpligtende fællesskab, som er vores løftestang i alt, hvad vi gør, er præget af nærvær, tillid og tolerance/respekt for den enkelte.

Mobning:
Mobning er i vores optik, når en elev oplever at blive udsat for negative handlinger – flere gange over en periode. Mobning kan ligeledes være betegnelsen for udelukkelse af det sociale fællesskab.

Digital mobning:
Digital mobning er en form for mobning, der foregår gennem digitale medier: Oplevede krænkelse via tekster, billeder, videoer o.a., der har til hensigt ’at udstille’ en trediepart.

Forebyggelse af mobning på efterskolen:
Skolens værdigrundlag tegnes flere gange og bruges løbende i ’dannelsen af årgangen’ og den enkelte i fællesskabet. Ligeledes gennemgås værdigrundlag og der gennemgås dilemma-cases ved informations-møde med kommende elever og forældre

Nærvær er en gennemgående værdi på Stevns. Skolens personale (især det pædagogiske) er tæt på eleverne i form af K-lærer-teams, middagsbånd, hvor lærerne har mulighed for at komme tæt på deres kontakt-elever og dermed understøtte den/de elever, der kunne have brug for dette og evt. opfange tendenserende mobning.

I intro-ugen på Stevns har vi det Formål: At eleverne oplever trygge relationer i trygge rammer (comfortzone) De skal hjælpes ind i fællesskabet. Vi sætter rammen for og introducerer til skolens værdigrundlag og tegner fællesskabets ramme, omhandlende bl.a. respekt og accept af hinandens forskelligheder.

I starten af skoleåret tager hele elevholdet på ’Stevns i naturen’ (teambuilding), med formålet at blande eleverne (igen) og dermed lære at samarbejde, arbejde med rummelighed og at forskellighed er en værdi i sig selv.

Trivselssamtaler: K-lærere afholder trivselssamtaler (individuelle samtaler) ud fra et fælles værktøj bl.a. for at sikre ’at komme ind til kernen’ af elevernes trivsel – hurtigt på skoleåret. Der samles op på disse sammen med forældre efter et par måneder.

Me & We: Fra skoleåret 2023 inddrages Mary Fonden og Efterskoleforeningens projekt Me & We, der har særligt fokus på at styrke unges sociale kompetencer, sociale relationer og fællesskaber samt imødekomme unges følelse af stress, pres, ensomhed.

Når mobning/krænkelse konstateres
Generelt: Opleves mobning (som ovenfor beskrevet) tages der prompte hånd om oplevelsen, episoden mv. Der indgås øjeblikkelig dialog mellem krænkede og krænker med henblik på at få stoppet handlingerne og komme mobningen til livs.

Det forventes at elever og personale forsøger at stoppe mobning og handle prompte: stoppe handlingen eller bede om hjælp hertil.
Kontaktlærer inddrages i problematikken.

Kontaktlærer går i dialog med begge parter (krænkede og krænker) og skaber overblik over situationen. K-lærere vurderer om ledelsen skal/bør inddrages samt skolens øvrige personale.

Skolens ledelse og kontaktlærer udarbejder en handleplan så hurtigt som muligt:

Hvordan får vi arbejdet med episoden og implicerede parter med henblik på at stoppe mobningen helt og aldeles?

Skolens ledelse og k-lærer beslutter sammen, om hjemmet skal kontaktes i forhold til orientering (oftest en god ide). Det besluttes ligeledes, om et møde med forældre er nødvendigt (evt. Mægling mellem eleverne).

Handleplan gennem dialog iværksættes.