Sociale klausuler

På Gymnastikefterskolen Stevns tilstræber vi at leve op til arbejdsmarkedets ønske om ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår svarende til minimum 3,5%. Det er vores ønske at skabe mulighed for at ansætte medarbejdere under særlige vilkår, så de kan løfte en vigtig arbejdsopgave hos og samtidig få et meningsfyldt jobmæssigt indhold i deres hverdag.
I regnskabsåret 2022 havde vi på Gymnastikefterskolen Stevns to medarbejdere i flexjob (§2, stk. 2.). Én person i den tekniske afdeling og én person som lærer.

 

Disse ansættelser svarer til, at 5,9% af den samlede medarbejderstab er ansat på særlige vilkår.

 

I regnskabsåret 2023 er det vores forventning, at graden af ansatte på særlige vilkår igen vil ligge omkring 6%.
Vi er derfor af den overbevisning, at vi fortsat ansættelsesmæssigt vil ligge fornuftigt i forhold til de forventede 3,5%.