Ansøgning og pris

Ansøgningsprocedure

Ansøgning om optagelse på Gymnastikefterskolen Stevns skal via elektronisk tilmeldingsformular her på hjemmesiden. Der optages som udgangspunkt kun elever for ét skoleår, men i enkelte tilfælde kan man fortsætte som 2.årselev. Muligheden for at være elev i to år, vil blive vurderet i elevens første semester.

Når vi modtager din ansøgning, sender vi en bekræftelse på forælder-mail. Optagelse er først endelig efter besøg, samtale og indbetaling af administrationsgebyr. Datoer på ovennævnte følger.

 

Pris for et skoleår

Da ugeprisen for at gå på efterskole er afhængig af den samlede husstandsindkomst, er det ikke her muligt at oplyse den eksakte pris.

Derfor henvises til Efterskolernes Sekretariat, hvor en præcis beregning kan foretages. Følg link her

 

Økonomiske begreber

Tal gældende for skoleåret 2023-24.

Udgift Beløb Dækker
Skolepakke + depositum 4.000 kr. Paradedragt, opvisningstøj, sangbog, blå bog, og årgangsfoto, ødelagt inventar.
Ugepris 2.645 kr. Ugepris inkl. kost, rejse, ture og opvisninger m.m.
(OBS: pris for skoleåret 23-24)
Fagpakke 1.000 kr. Tøj til konkurrencer og kampe. Fagene: TG, GP og fodbold.
GymTræner 600 kr. Frivillig deltagelse. Omkostning til GymDanmark.

 

Afbrydelse

Læs mere herunder for uddybning og skæringsdatoer.

 

Bekræft din plads med indbetaling

Skolepakke og depositum indbetales til vores konto hos Nordea Bank. Bemærk at indbetalingen samtidig bekræfter, at I stadig ønsker en plads på Stevns.

Registreringsnummer: 2233
Kontonummer: 0340304624
Referencetekst: Angiv elevens navn på betalingen.
Beløb: kr. 4.000 (Skolepakke: kr. 2.500 + depositum: kr. 1.500)

 

Begrebsafklaring

Depositum: kr. 1.500
Depositum opkræves efter første informationsmøde, som typisk afholdes januar/februar halvandet år inden skolestart. Dette beløb er til erstatning for ødelagte ting etc. Beløbet opgøres og afregnes efter endt skoleår. Ophører samarbejdet inden skolestart, tilbagebetales det fulde beløb.

Skolepakke: kr. 2.500
Skolepakken opkræves samtidig med depositum (se herover).
Beløbet dækker paradedragt, opvisningstøj, sangbog, blå bog og årgangsfoto. Hvis indmeldte elev ophæver samarbejdet før den 1. januar i året inden skolestart, tilbagebetales det fulde beløb. Herefter er beløbet tabt.

Kursus-ugepris: kr. 2.645 (OBS: skoleåret 23-24)
Kursusprisen dækker kost, skolerejse, ture og opvisninger.
Skoleåret har 42 kursusuger. I marts inden skolestart udsender vi information om ansøgning til statsstøtte. Størrelsen på støtten afhænger af husstandens samlede indkomst to år inden skolestart.
Den samlede kursuspris minus statsstøtte deles i 11 lige store dele til månedlig forudbetaling. Første betaling er primo maj, sidste betaling er primo april I skal selv oprette betalingsaftalen i jeres bank. Ugeprisen for et givent skoleår forventes udmeldt november året inde skolestart. 

Fagpakke: kr. 1.000
Tre af vores fag har særlige omkostninger pga. konkurrencer og kampe: TeamGym, Grand Prix og Fodbold. Disse opkræves primo oktober.

GymTræner: kr. 600
I skoleårets andet semester har elever i 10. klasse mulighed for at
tage GymTræner-uddannelse. Kursusudgiften går ubeskåret til GymDanmark, og den dækker undervisningsmateriale og diplom. Tilmelding og betaling ultimo 1. semester. (GymTræner er frivilligt.)

Afbrud skoleophold: 4 ugers kursuspris
Afbrydes et kursus efter skolestart – det være sig både fra elevens, forældre eller skolens side – skal der fra afbrydelsesdatoen betales for yderligere 4 skoleuger. Disse 4 uger er ikke tilskudsberettiget, hvorfor der opkræves den fulde ugepris.
Orientering om afbrudt ophold skal altid ske skriftligt.