9. & 10. Klasse

På Gymnastikefterskolen Stevns tilbyder vi både 9. og 10. klasse.

Fælles for alle elever er, at de skal deltage i vores Obli (obligatorisk gymnastik) og vælge et linjefag. Du skal også vælge et eller flere valgfag (tumbling, friluftsliv, GrandPrix, wellness, spring, alternativ kreativitet)

For 10. klasses elever vælges: Den klassiske 10. klasse, som afsluttes med eksamen eller den nyoprettet ‘ProjektS’, som arbejder proces- og projektorienteret. Læs om klassen herunder. Vi er i øjeblikket i gang med at udvikle vores 9. og 10. klasses tilbud – hold øje med vores hjemmeside, hvor vi vil opdatere løbende.

ProjektS

”ProjektS” er en boglig/praktisk projektorienteret klasse, som er prøvefri og arbejder med en anderledes prøveform, som bygger ovenpå de færdigheder eleverne har med sig fra 9. klasse  

Tilgangen til undervisningen er baseret på nærværende forløb, hvor de boglige fag spiller sammen i temaer og kobles på lærings-fagene: anatomi, træningslære, mental og fysisk sundhed, således eleverne oplever sammenhæng i praksis-læringen og den boglige dimension. Vi anvender den interesse og nysgerrighed de allerede har indenfor deres individuelle linjefag, og skabe sammenhæng med de boglige obligatoriske fag. Desuden vil eleverne blive medspillere og opleve ejerskab i projekterne, som skal give dem motivation og lyst/nysgerrighed i forhold til at søge ny viden og udvikle deres evner indenfor samarbejde, fordybelse og formidling. Der arbejdes selvstændigt og lærerne fungerer som igangsættere og vejledere undervejs i processerne. I stedet for karakter/eksamen vil eleverne få udtalelser om indsats, fagligt niveau og vurdering af projekt-fremlæggelser/produkter.

OBS: ProjektS er kun for 10. klasses-elever. Elever har retskrav fra 9. klasse, og behøver derfor ikke gå til optagelsesprøve eller tage eksamen i 10. klasse for at komme videre på en ungdomsuddannelse.

International

Obligatoriske fag: Matematik, Dansk og Engelsk

International er for dig, som finder verden omkring dig interessant. Her arbejdes der med interkulturel forståelse, internationale brændpunkter samt sproglig og faglig fordybelse. Der vil på denne studieretning være en studietur.

Det hele naturligvis i kombination med gymnastikken, linjefag og fællesskabet.

Der er (pga. studietur) en ekstra egenbetaling for denne studieretning.

OBS: vælger du studieretningen International, kan du ikke vælge Tysk eller Fysik.

10. klasse

Obligatoriske fag: Matematik, Dansk og Engelsk

Klassisk 10. klasse er den af vores studieretninger, der har eksisteret i flest år, og den retning som flest elever vælger. Dette er at sammenligne med en helt almindelig 10. klasse, men med samme høje ambitioner, som vi har til vores fysiske fag. Det er altid vores ambition, at man skal løfte sig fra det niveau, man kom med. Skoleåret slutter med prøver i ovennævnte obligatoriske fag. Det hele er naturligvis uden at gå på kompromis med gymnastikken, linjefag og fællesskabet.

OBS: Når du vælger klassisk 10. klasse, har du mulighed for at vælge et af tilbudsfagene Tysk eller Fysik/kemi (vi tilbyder ikke Fransk).

9. klasse

Obligatoriske fag: Dansk, Engelsk, Matematik, Naturfag (fysik/kemi, biologi, geografi), Idræt, Samfundsfag, Historie og Kristendomskundskab. Tysk tilvælges normalt som tilbudsfag.

Skemaet i 9kl er fyldt godt op med de obligatoriske FP9-fag, men vi lover dig, at du stadig kan vælge det linjefag, som du brænder allermest for. Fokus- og valgfag kan du også supplere dit skema med, men på disse fag har vi enkelte bindinger bindinger.
Året slutter med prøveaflæggelse i de obligatoriske fag samt udtræksfag.

Alt sammen i kombination med det stærke fællesskab et efterskoleophold tilbyder.